Luisteren!

Op TED heeft Julian Treasure een talk over luisteren. De inleiding is nogal stevig: we luisteren minder, het lawaai om ons heen neemt toe en daardoor verruwen we in hevige mate. Of dat allemaal precies zo loopt, is de vraag maar de idee dat luisteren en lawaai strijdig zijn én dat luisteren een kunst is zijn zeker de moeite.

Naast de wat beschouwende inleiding en een serieuze slotoproep heeft Treasure vijf interessante oefeningen, die kunnen helpen om luisteren te herontdekken:

  • neem een paar minuten stilte
  • herleid de verschillende geluiden naar hun bron als je ze gemengd hoort
  • her-hoor alledaagse geluiden (en de wasmachine blijkt een wals te doen in het hidden choir)
  • gebruik een andere luisterhouding (van passief naar actief)
  • RASA (= receive, appreciate, summerise, ask).

 

Advertenties

Liespotting: hoe herken je een leugen

Via Lifehacking (de sectie Dark side) kwam ik de TED Talk van Pamela Meyer over Liespotting.

Interessante statistiek over liegen in de inleiding, daarna een mooie analyse van de non-verbale aspecten van liegen. Alleen al deze foto:

De voorbeelden zijn pittig maar de analyse is haarscherp: duping delight, teenpunten die naar de deur wijzen, …

En tenslotte: “Lying is a cooperative act. Sometimes we are willing participants in a lie.” Er ligt een overeenkomst ten grondslag aan de leugen.

TED-sprekers die een eigen toon hebben

Dat mensen en stijlen verschillen is evident. Opvallender zijn de stijlverschillen als je sprekers ziet die allen met impact hun visies en ideeën ontvouwen maar die allemaal sterk van elkaar verschillen.

In het hoofdstuk over sfeer in het boek Scherp onderhandelen is een belangrijke rode draad: vind jouw stijl. Wat is jouw toon, aanpak, kenmerkende inbreng. Om daar weer eens wat in te oefenen is het interessant onderstaande sprekers te bekijken en na te gaan

  • wat je pakt
  • wat je zelf ook meer wil doen
  • wat je irriteert
  • wie je overtuigend vindt en waardoor dat komt
  • wat je -als je meerdere sprekers bekijkt- kennelijk vaak als criterium gebruikt

Kortom, Ranking the Speaker. En waar kun je dan beter terecht dan de TED Talks. Hoewel we ook te leen gaan bij Google Authors en POPTech.

Dave Eggers met Once upon a School:

Jane McGonigal met Gaming can make a better world:

Isabel Allende met Tales of Passion:

Sir Ken Robinson over Schools kill Creativity:

Steve Jobs over How to live before you die:

Guy Kawasaki met The Art of the Start:

Benjamin Zander over studenten, kansen en de wereld

Passie: do what you love (no excuses)

In Scherp onderhandelen bespreken we wat je kunt doen als de sfeer wat gespannen is in gesprekken. We beginnen het hoofdstuk daarover met een verwijzing naar een deel uit Rework van onder andere Jason Fried. In Rework heet een hoofdstuk Tone is in your fingers. Daarin is te lezen dat een briljante gitarist niet door een prachtige gitaar briljant is maar door zijn unieke spel. Dat unieke spel is vervolgens een metafoor om zelf de juiste toon te ontdekken en die persoonlijk te laten zijn. In Make a dent in the UniverseMaak het verschil vind je een vergelijkbare aansporing.

Met zeker zoveel gloed en verve houdt Gary Vaynerchuk op Ted een talk over passion. Deze gepassioneerde ondernemer was bekend als wijnhandelaar met sprankelende wijnvideo’s en is alsmaar meer als spreker op internet te vinden.

Ury wandelt van “nee” naar “ja”

Auteur William Ury is waarschijnlijk het meest beroemd geworden als co-auteur van Getting to Yes/Excellent onderhandelen met Fisher en Patton. Maar ook het Getting past no/Onderhandelen met lastige mensen van Ury scoort al jaren goed.

De gewezen diplomaat ontdekte tijdens een wandeling de kracht van wandelen en gebruikt de wandeling als metafoor om in conflicten op een andere manier tot elkaar te komen. In deze TED Talk zet hij dat kleurrijk neer.