Liespotting: hoe herken je een leugen

Via Lifehacking (de sectie Dark side) kwam ik de TED Talk van Pamela Meyer over Liespotting.

Interessante statistiek over liegen in de inleiding, daarna een mooie analyse van de non-verbale aspecten van liegen. Alleen al deze foto:

De voorbeelden zijn pittig maar de analyse is haarscherp: duping delight, teenpunten die naar de deur wijzen, …

En tenslotte: “Lying is a cooperative act. Sometimes we are willing participants in a lie.” Er ligt een overeenkomst ten grondslag aan de leugen.

Advertenties

Debatteren en stijl (3)

Het is al oud nieuws, zo het al echt nieuws was, maar hier-en-daar wordt er nog gereageerd op de toon tijdens enkele debatten rond de Algemene Politieke Beschouwingen. In nrc.next van 4 oktober reageren Jan Kuitenbrouwer en Lars Duursma/John Bijl op de reacties op Wilders.

Negeer

Jan Kuitenbrouwer pleit ervoor om meer geduld te hebben. Sterker nog, negeer het negatieve gedrag want dat maakt het aantrekkelijker voor degene die de negatieve koers koos. Kuitenbrouwer maakt de analogie met honden trainen: een hond die negatief gedrag vertoont wordt gecorrigeerd en krijgt dus aandacht. Beter is het dat negatieve gedrag te negeren en juist aandacht te geven op momenten dat er gewenst gedrag is. Het advies aan Rutte c.s., achteraf, is om terwijl Wilders ‘vol op het orgel gaat’ even een berichtje te sms’en of nonchalant een aantekening te maken en daarmee geen aandacht te geven aan alle gedoe. Wat je aandacht geeft, groeit is het motto. (Hier de tekst)

Kuitenbrouwer ziet parallellen in de lessen van dog whisperer Cesar Millan, die honden er onder houdt door negatief gedrag niet met aandacht te belonen.

Adresseer

Duursma/Bijl adviseren om niet alleen naar de voorzitter te reageren als het debat guur wordt en daarna bij de media maar om direct bij degene die pittig aanvalt de kwestie te adresseren: “Voorzitter, ik zou de Wilders graag de vraag stellen: wat wil hij nu bereiken met zo’n opmerking?” Daarnaast krijgen de debaters het advies het hoofd koel te houden en geen negatieve termen in de mond te nemen of over te nemen. Indien een vraag gesteld wordt, is het advies: herformuleer de vraag, beantwoord kort en breng de zaak terug naar de eigen invalshoek.

Koud hoofd en warm hart

De goede adviezen vragen alle één ding: de debatter is er met zijn hoofd bij en reageert niet primair. Immers, wie de regie verliest en boos wordt die zal alle goede adviezen negeren. En wat je moet doen om het hoofd erbij te houden, gaat verder dan slimme replieken of tactieken. Dat vraagt om te merken bij jezelf als je je geduld verliest en jezelf tot de orde te roepen. Het vraagt om er bewust voor te kiezen niet geraakt te worden door wat je hoort en om afstand te houden. Zoals Ury stelt op spannende momenten: “Ga naar het balkon”.

Niet dat uit emotionele reacties niet een enorme kracht kan spreken … Maar het is niet iedereen gegeven zo een punt te maken.

Zie ook Debatteren en stijl en Debatteren en stijl (2)

Polderen

De term polderen heeft de laatste jaren wat aan glans verloren. Het gezamenlijk bespreken van belangen en vanuit meerdere perspectieven met meerdere stakeholders tot een akkoord komen, lijkt snel een slappe vorm van overleg. Elke vorm van retoriek en spierballentaal ontbreekt en dat is voor de geopinieerde toehoorder een gemis. Maar dat er wel degelijk voordelen te behalen zijn met die overlegstijl wordt in deze boodschap helder uiteen gezet.

W of M?

In gesprekken, dus ook in onderhandelingen, lopen de gemoederen wel eens hoog op over wat nu aan de hand is. De een ziet het zus en de ander ziet het zo. Voor je het weet heb je een verhitte discussie over regels rond beloning, afspraken die al dan niet gemaakt zijn, tarieven die gelden, …

Met wat zen-achtige wijsheid kun je bij verschillende standpunten vaststellen dat de andere visie ook waar is. Tenminste vanuit degene die dat standpunt met gloed en verve verdedigt.

Mars en venus

Elkaar verstaan en begrijpen is een hele kunst. Zeker als je denkt dat je dezelfde taal spreekt. Een vertaler is dan erg handig. Een TellSell aanbod dat je niet kunt weerstaan.

Een winterochtend

Maandagochtend? In elk geval kou, sneeuw en je moet met de auto weg. Een heel gedoe. Eigenlijk nog belangrijker dan om juist heel goed te kijken …

Een rommeltje en andere oordelen

Via Filmpjes in je presentatie zag ik dit voorbeeld van oordelen voordat je alles weet wat er te weten is.