Vergaderen

Hier vind je een overzichtsprezi over vergaderen. Tal van aspecten komen aan de orde van voorbereiding tot evaluatie en van pure inhoud tot politieke spellen.

Advertenties

Ury wandelt van “nee” naar “ja”

Auteur William Ury is waarschijnlijk het meest beroemd geworden als co-auteur van Getting to Yes/Excellent onderhandelen met Fisher en Patton. Maar ook het Getting past no/Onderhandelen met lastige mensen van Ury scoort al jaren goed.

De gewezen diplomaat ontdekte tijdens een wandeling de kracht van wandelen en gebruikt de wandeling als metafoor om in conflicten op een andere manier tot elkaar te komen. In deze TED Talk zet hij dat kleurrijk neer.

Polderen

De term polderen heeft de laatste jaren wat aan glans verloren. Het gezamenlijk bespreken van belangen en vanuit meerdere perspectieven met meerdere stakeholders tot een akkoord komen, lijkt snel een slappe vorm van overleg. Elke vorm van retoriek en spierballentaal ontbreekt en dat is voor de geopinieerde toehoorder een gemis. Maar dat er wel degelijk voordelen te behalen zijn met die overlegstijl wordt in deze boodschap helder uiteen gezet.

Autoverkoper

Wie op YouTube de combinatie van car salesman zoekt, krijgt een wereld aan hits met voornamelijk persiflages op de lompe verkoper. Zo bont als de Monty Python-crew het maakt in een deel van How to irritate People maakt niemand het.

De louche Engelse verkoper steekt dan toch nog subtiel af tegen de ruige Amerikaanse stijl zoals Robert de Niro hem hier neer zet:

En als koper en verkoper elkaar een beetje helpen dan is het gesprek met de “achterban” een stuk makkelijker: